”Hitta avkastning utanför börsen”

Oct 6, 2021

Att som investerare låna ut pengar till företag genom att investera i företagsobligationer är något som blivit allt populärare på senare år.
 
– Gustav Kivilo, Senior Team Leader inom Fixed Income Sales, av vilken anledning skulle du säga att en investerare väljer just företagsobligationer som en del av sin portfölj?

”Att få en fast ränta utbetald, via ett värdepapper som har låg korrelation med börsen, är nog den största anledningen. Vidare tycker många att den relativt höga avkastningen är attraktiv. De obligationer vi marknadsför har en genomsnittlig avkastning på runt 10 % årligen, vilken oftast betalas ut kvartalsvis. Investeraren måste såklart vara medveten om att räntan speglar risknivån.”
 
– Om en företagsobligation i praktiken är ett lån mellan investerare och företag, vilka säkerheter ställs för att företaget ska fullgöra sina åtaganden?
      
”En obligation kan vara säkerställd, det vill säga ha en rätt till en specifik pant. Panter är vanligtvis fastigheter, utrustning eller aktier i koncern­bolag. Det faktum att obligationer har prioritet före aktier till ett företags tillgångar är något som skyddar obligationens värde.”
 
– Du är Partner på bolaget och har en senior roll som Team Leader inom Fixed Income Sales, hur ser din arbetsdag ut?

 ”Väldigt varierande, men främst jobbar jag med mina befintliga kunders obligationsportföljer samt talar med nya potentiella kunder. Min arbetsdag som Team Leader består av att motivera de nyanställda på Göteborgskontoret men också att dela med mig av min erfarenhet och hjälpa dom när det kommer till rådgivning, utbildning, möten och kundkontakt.”

Läs hela artikeln här.