The JOOL Group enters a strategic partnership with Nordic Node and joins as a new partner in the company

Jun 29, 2022

Nordic Node inleder ett strategiskt partnerskap med JOOL Group, som också blir delägare i bolaget. Tillsammans vill de göra Västkusten mer konkurrenskraftigt.

Vårt partnerskap innebär att vi kan bredda vårt erbjudande till både bolag och investerare” säger Elina Åkerlind, VD på Nordic Node.

Strategiskt partnerskap för ett bredare erbjudande
För Nordic Node innebär partnerskapet en chans att bredda sitt erbjudande. Samtidigt finns det en långsiktig idé med partnerskapet, med synergieffekter som gagnar den lokala marknaden och gör Västsverige mer konkurrenskraftigt.

Nordic Node delar samma vision som oss om att sätta Västkusten på kartan och samtidigt tänka globalt. Det känns självklart att vara med i den snabba framåtrörelsen de är i just nu” säger JOOL Group’s VD Tom Olander.

JOOL Group är en familjeägd företagsgrupp med rötterna i den småländska industrin, vars främsta verksamhetsgrenar finns inom trä- och pappersindustri, finansiella tjänster och tech. Gruppen omsätter idag cirka 1,2 miljarder SEK och sysselsätter cirka 400 medarbetare.

Fler nyheter i höst för Nordic Node
Nordic Node kopplar ihop nordiska startupbolag med internationellt riskkapital. De arbetar aktivt med både investerare och bolag, med fokus på företagets hela kapitalresa, allt med ett globalt perspektiv.

Sedan lansering har Nordic Node fått stort genomslag såväl i Norden som på hemmaplan. Till hösten släpps fler stora nyheter.

Till hösten växlar vi upp och kommer då tillgodose ännu fler behov, för såväl utländska investerare som nordiska bolag” säger Elina Åkerlind, VD på Nordic Node.