Lina Stegemann – Fixed Income Sales

Linas intresse för ekonomi är en naturlig följd av hennes kärlek för siffror, likaså hennes karriärval och hennes roll inom fixed income sales på JOOL. Lina visste inte vad hon skulle arbeta med, men en sak var säker; det skulle bestå av långa formler, komplexa tal och massor av Excelark som plus i kanten.

– Jag styr resultatet av mina prestationer på jobbet och att jag ständigt behöver hålla mig uppdaterad är något som även driver på min personliga utveckling. Rollen innebär att ha förståelse för siffor och kalkyler, men lika viktigt är kontakten med investerare, att förstå olika kundbehov och att bygga upp en kundkrets. Inte sällan åker man ut till kunder för att presentera sina portföljförslag, det är verkligen en rolig del av jobbet.

Lina har en dubbelexamen i Nationalekonomi samt Ekonomi i offentlig förvaltning, utbildningar hon läste parallellt vid Handelshögskolan i Göteborg. Hennes karriär kickstartade som controller och den erfarenheten har hon nytta av än idag. Att arbeta inom fixed income sales är ett naturligt nästa steg, där förståelsen för nyckeltal, rapporter och affärshändelser blir applicerbar i verkligheten när investeringsmöjligheter ska tolkas och kommuniceras.

– På JOOL får man verkligen ta egna initiativ samtidigt som man har väldigt duktiga kollegor som stöttar varandra – det gör att man enkelt kan komma in på arbetsplatsen som ny. Det unika med bolaget är även att man får arbeta så nära sina chefer, som besitter stor kompetens. Företaget andas entreprenörskap och det ser man verkligen på engagemanget hos grundarna Tom Olander och Göran Johansson. Det bidrar till att driva på utvecklingen och skapa en stark lagkänsla.

En av styrkorna med JOOL är det höga tempot, den stora variationen och möjligheten att lära sig av varandras erfarenheter.

– Det är verkligen en arbetsplats där man kan bygga upp något själv. Det är absolut hårt jobb i början, när man till exempel inte är van att kommunicera olika obligationstermer gentemot potentiella investerare. Å andra sidan jobbar man tätt ihop med andra och kan lära sig av deras erfarenheter och på så vis utvecklas tillsammans. Det är otroligt givande och en trygghet när man är i början av sin karriär.

Lina berättar även om sina erfarenheter från ”back-packing” i Australien och om tiden då hon reste runt efter gymnasiet. För henne var det långt ifrån otänkbart att flytta till en annan stad och jobba med finans men i Göteborg hade hon byggt upp något, genom studierna och jobbet som controller. Det var därför en stor fördel att kunna bo kvar i Göteborg och ändå ha en roll som oftast bara går att finna i huvudstaden.

Linas mål är att fortsätta lära sig mer om finans och förstå alla processer som präglar branschen och kreditmarknaden, vilket hon menar är vägen till framgång på arbetsplatsen.

– Att förstå processerna i finansvärlden och hur de samspelar med omvärlden i stort är något jag tycker är väldigt roligt och drivs av. Ett bra exempel är gröna obligationer, där man kan investera och samtidigt göra en konkret insats för en hållbarare värld. Dessutom har man på JOOL förmånen att omges av kompetent personal och vi har väldigt roligt ihop. Det är högt till tak på arbetsplatsen och vi är ett energiskt team.